Quick Draw Rangers Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   185 78.26% with 23 votes

Keep It Simple, Stupid. Nó 's tất cả về rút ra nhanh chóng. Hy vọng bạn có một ngón tay kích hoạt nhanh, đối tác!

Điều khiển:
Đơn - nhấp vào súng để có được màn hình chơi. Khi cảnh sát gọi

ActionMouse SkillKillingGunsQuickDrawRangers