Power Fox 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3712 75.51% with 49 votes

Không có người đàn ông, không có pháp luật, không có chiến tranh có thể ngăn chặn bạn! Tham gia Power Fox một lần nữa khi ông cố gắng để cứu thế giới lần này từ những người cố gắng để lây lan ác tất cả trên toàn cầu. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Arrow Keys - Movement
A -. Tấn công.

FightingActionBeat 'em UpKillingSeriesPower