Pico của lứa tuổi tối tăm 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Sidescrolling, chân tay cắt, đầu chặt đầu, trò chơi hành động.

Điều khiển:

Left / Right Arrow: Đi bộ.
Shift: Chạy.
S: Block.
A: Bình thường Tấn công.
D:. mạnh tấn công

FightingAdventureActionPicoDarkAges