Pico 's không tải Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Thời gian của mình để trả lại cho người đi trên băng khó chịu và nhân viên của mình. Lấy một khẩu súng và đi bộ xung quanh trong một thị trấn 3ngày các đoạn. Đi ra đối thủ của bạn và nắm bắt các cửa hàng băng!

Điều khiển:
W, A, S, D - Di chuyển
chuột -. Mục đích / shoot
Q -.. Chuyển Guns
E - Pick Up
R -. Kép ​​Weild.

ActionShoot 'em UpGunsPico-sUnloaded