hành tinh trừng phạt nhỏ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn đã có một hành tinh, và bạn phải quyết định điều gì xảy ra với nó. nhưng làm ông chủ là một công việc mệt mỏi, vì vậy bạn phải nghỉ một thế kỷ dài sau mỗi quyết định. hãy hy vọng họ có thể xoay sở mà không cần bạn lâu như vậy. mỗi hành động bạn làm đều có thể thay đổi vận mệnh của những người nhỏ bé!

Điều khiển:
trong game

Space Mouse Skill Planet Unity Webgl Thinking