پاریس هیلتون را تشکیل می دهند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پاریس هیلتون به کمک شما نیاز به نگاه امشب فوق العاده گرم است، شما هنرمند آرایش جدید خود را دریافت کنید او را برای یک شب بزرگ آماده!

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به بازی این بازی.

Dress UpHiltonParisMakeupParty