رنگ ماریو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1811 62.07% with 29 votes

ماریو در حال اجرا، عکس از لحظه، گرفته شده است اما رنگ از میان رفته است. آیا می توانم به شما استفاده از تخیل و خلاقیت خود را به رنگ این ماریو؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

MarioColoringAndroid Paint