Stat מבצע משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   13 25% with 4 votes

הילדים סמוך זקוקים לעזרתכם כדי לשדר ברשת טלוויזיה פיראט שלהם! להשלים את כל רמה כדי לאסוף את הפריטים דרושים לבניית אנטנת מרגל סודית. לחץ

על פריטים כמו שאתה מוצא אותם. לאחר מכן לגרור אותם על העמדה הנכונה שלהם בטבלה ולהרכיב מהם לפני שנגמר הזמן!


בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

PuzzleAdventureGadgetMouse SkillTiming OperationStat