Trang web nghề nghiệp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ở Nhật Bản, trò chơi này được gọi là Go và sử dụng đá nhỏ. Bây giờ bạn có thể chơi trong thế kỷ 21, với anh chàng nhỏ bé! Mất nhiều bất động sản như bạn có thể từ anh chàng xanh trắng.

Điều khiển:
Chuột để lựa chọn một di chuyển.

KidsOccupationSite