אתר מקצוע משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

ביפן, המשחק הזה נקרא לך ומשתמש באבנים קטנות. עכשיו אתה יכול לשחק במאה ה -21, עם החבר'זעיר! קח כמה שיותר נדל"ן שאתה יכול מהחבר'הכתיר ירוק.

בקרות משחק:
עכבר כדי לבחור מהלך.

KidsOccupationSite