شغل سایت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در ژاپن، این بازی به نام برو و با استفاده از سنگ های کوچک. حالا شما می توانید در قرن 21st، بازی با دیدن های کوچک! را به عنوان املاک و بسیار واقعی را به عنوان شما می توانید از دیدن سبز پوش.

کنترل بازی:
ماوس را به حرکت را انتخاب کنید.

KidsOccupationSite