Obama Nhà Trắng tấn công Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Xin vui lòng giúp Obama tiêu diệt tất cả những kẻ khủng bố và giải cứu Nhà Trắng.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Killing Obama White House Attack