مردخای بازی اره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41871 85.48% with 489 votes

Inkagames - مردخای دیدم یکی دیگر از بازی نقطه آنلاین رایگان است کلیک کنید و بازی فرار اتاق عروسک خیمه شب بازی بد و مارگارت ریگبی، آیداهو ربوده است به زور مردخای را به بازی های شیطانی خود را. کمک به او را قبل از اینکه آنها را نجات 'خیلی دیر! موفق باشید و لذت ببرید! کنترل: ماوس به بازی

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Girl Mordecai Regular Show