ماه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

صحنه و لباس را انتخاب کنید و خود را به سیندرلا، یک گاو، یک ساحره یا یک فرشته را تغییر دهید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpFantasyMoon