Mesiria 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بخش اول از این بازی بزرگ RPG / ماجراجویی.

کنترل بازی:
فضا - عملیات ها، متون، صحبت کردن با مردم، etc.Enter - برای دیدن منو زمانی که شما دوباره 'بر روی کلید terrain.Arrow - حرکت character.Mouse - با کلیک بر روی دکمه در طول مسابقات جنگی است.

SkillMesiria