Ma thuật Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Run diệu là vô tận trò chơi đang chạy. Chạm vào màn hình để nhảy và cẩn thận các phù thủy. Điều khiển: Sử dụng chuột để tương tác.

Điều khiển:
Trong game

Adventure Girl Jumping Platform Magic