לינג מלאי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

טוס ולירות האויבים המעופפים הנכנסים ביורה סילון מבט מהצד הזה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionLing