Sét lao Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Cố gắng nồi các quả bóng trong các đơn đặt hàng theo yêu cầu nhanh như bạn có thể nhưng cố gắng không để làm cho phạm lỗi.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

SportsBilliardsLightningBreak