lightball jump: người sưu tập tiền xu của bóng tối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

nhà sưu tập tiền xu của bóng tối v2 hiện bao gồm 9 cấp độ thử thách.

Điều khiển:
trong game

Ball Platforms Light Obstacle Collecting Jumping Unity Webgl Extreme Sport