bữa tiệc hạ cánh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

xếp hàng 5 người ngoài hành tinh để ngăn chặn cuộc xâm lược. nhấp để chọn một người ngoài hành tinh và nhấp vào một điểm trống để di chuyển nó.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Mouse Skill Matching Android Html5 Match 3 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking