آب نبات زن سبک و جلف ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

اجازه ندهید که موش زمین را لمس.

کنترل بازی:
بالا و خود کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا به پرتاب آبنبات چوبی.

ThrowingDefendFoodKitty-sCandies