Đá Ups Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục đích của trò chơi là để giữ cho quả bóng lên trong không khí cho miễn là bạn có thể có thể.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyKick