Kamifusen بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

مدیریت برای حمایت از توپ در هوا با فشار دادن دکمه قرمز را هر زمان که با دایره قرمز در اطراف توپ به نظر می رسد. مراقب باشید زیرا هر زمان آن را پیچیده تر است!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

BallVolleyballTiming Kamifusen