جولی قبل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زبانه از منطقه (مدل مو، سایه چشم، رژ لب، لباس، لوازم جانبی، کفش، و غیره) که youd مانند را بیش از را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverJolie