جنی را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

موجود شگفت انگیزی را تا بازی است که در آن یک مدل بسیار متمایز وجود دارد. جنی چشم بسیار بزرگ است که در هنگام انتخاب مناسب ترین نگاه برای او بسیار الهام بخش است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverJenny