Jasmine Và chó của cô Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Sử dụng chuột để làm mỗi công việc. Cho con chó của bạn được các thẩm phán.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureMouse SkillGirlJasmine