Japanish cá Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bắt cá càng nhiều càng tốt!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyJapanishFishing