Jane 's Hotel - Family Hero Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   113 78.57% with 14 votes

Chăm sóc khách hàng của bạn một lần nữa khi bạn nâng cấp khách sạn của bạn và nó sẽ trở thành siêu bận rộn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SimulationGirlFoodFood ServingGirlsJane-sHotelFamilyHero