Isora Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bạn phải xóa bản đồ bằng cách bước trên mỗi ngói và trở lại với một màu đỏ trước khi hết giờ.

Điều khiển:
Điều khiển: phím mũi tên và không gian.

SkillPuzzleRetroIsora