مکعب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هدف از این بازی این است که برای پیدا کردن خروج به هر مرحله. هر مرحله مانند یک پازل است. همه نوع مفتولهای که می تواند شما را فورا قطع عضو پس مراقب باشید وجود دارد! سعی کنید به لمس هر یک از بازی مغز اذیت کردن traps.Fun که شما متمرکز نگه دارید برای ساعت است. امیدوارم که شما قادر به پیدا کردن خروجی خواهد بود!

کنترل بازی:
در بازی

Evade Traps Blood Gore Maze