هالی Hobbie شربت ابلیمو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

هالی Hobbie و دوستان او می خواهید را به لیموناد. شما باید برای تکمیل سه سطح و به عنوان جایزه به شما خواهد شد سه صفحه به رنگ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsHollyHobbieLemonade