High D Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Chạy nhảy và thu thập các công cụ trong mức độ khác nhau như cao D.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyHigh