cờ lê giấu trong xe tải Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

đây là trò chơi đồ vật ẩn với xe tải. trò chơi này cung cấp cho bạn sáu cấp độ để chơi. bắt đầu với cấp độ đầu tiên và tìm mười cờ lê ẩn cho thời gian chơi nhất định. nếu bạn thành công trong đó bạn sẽ chuyển sang cấp độ tiếp theo. mỗi cấp độ tiếp theo bạn chơi sẽ giảm thời gian chơi 10 giây. cố gắng vượt qua tất cả các cấp độ và giành chiến thắng trong trò chơi này. trò chơi vật thể ẩn luôn thú vị và thú vị để chơi.

Điều khiển:
trong game

Truck Timing Android Html5 Hidden Mobile Iphone Ipad Touchscreen