ראש בראש מרוצי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

פיק מכלי רכב שונים, לצבוט אותם, במירוץ מסביב מסלולים שונים כפי שאתה מנסה להבקיע ביותר.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי אינטראקציה.

DrivingRacingObstacleHead