מכונת מיקי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   31 75% with 4 votes

העזרה מיקי וחבריו לנצח את המירוץ נגד האויבים שלהם.

בקרות משחק:
את מקש חץ - להאיץ את מקשי חיצים שמאלה / ימינה
-.. הפעל
מקש חץ -. בלם מקש רווח
- שפר.

DrivingRacingObstacleMickeyMachine