שטח הראש משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

טוס מטוס הקרב שלך ולירות סוגים רבים של כלי נשק על מה שנראה מטח אינסופי של גלי אויב. ברגע שאתה לנצח את הגל הראשוני של אויבים רגילים (אפילו טיפות הגשם!), מתחיל כיף האמיתי.

בקרות משחק:
שחקן 1: עכבר THB - העבר.
שמאל לחץ - לירות
שחקן 2:. מקשי חצים
- העבירו
מקש רווח - לירות.

ShootingPlatformsAircraftHeadSpace