H K Cafe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Nấu ăn và phục vụ thức ăn cho khách hàng đói trước khi họ nhận được tức giận.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureCafe