H K קפה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

לבשל ולהגיש את האוכל ללקוחות הרעבים לפני שהם כועסים.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureCafe