اجاق گاز مدال طلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

ما دوباره 'را در چگونه چربی به این آشپزی می کردند است به concidering که چگونه از وعده های غذایی خوشمزه به او هستند جای تعجب نیست شده است. خواهد داد که شما به او را در آشپزخانه دختران Wambie کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlFoodCookingGirlsGoldMedalCooker