دختر makeover 24 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

با کلیک بر روی مو و پیراهن او را به نگاه خود را زیبا. دان 'تی را فراموش کرده ام به استفاده از رژ لب، لباس او با گردنبند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsMakeover