được đặt boogie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

một ramake lấy cảm hứng từ trò chơi willy set máy bay trực tuyến có thể chơi trực tuyến. jet set willy được phát hành cho phổ zx vào năm 1984.

Điều khiển:
trong game

Arcade Platforms Collecting Retro