بگوید مجموعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

الهام گرفته از بازی جت بازی بازی آنلاین قابل پخش آنلاین. jet set willy برای طیف zx در سال 1984 منتشر شد.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Platforms Collecting Retro