پیدایش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خطرناک زمان تاب ویروس ارائه می دهد یک شات در رستگاری، اما چه عواقب خواهد بود؟

کنترل بازی:
استفاده از کلید های WASD یا کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا برای متوقف کردن زمان. انجمن ماوس را به هدف و حمله.

FightingAdventureActionGenesis