بد بو ژاکت لباس مخصوص مهمانی رسمی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس باحال برای دختر دفتر دوست داشتنی که مد با لباس شرکتی مخلوط.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFunkyTuxedoJacket