پاپ در آفتاب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سرگرم کننده در خورشید کامل مد بازی تابستان است. شما باید به لباس دختران که بر روی صفحه نمایش های مختلف ظاهر می شود و ترکیب حالا و لوازم جانبی به طوری که شما می توانید به سطح بعدی بروید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress Up