Flugtug แข่งขัน: เปิด UFO เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

วัตถุประสงค์ของเกมคือการเปิดตัวจานบินเท่าที่เป็นไปของคุณ

ตัวควบคุมเกม:
ใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

FlyingAircraftCanonFlugtugTournamentLaunch