Fired Up! משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

מוסיקה נהדרת ומשחק ריקודים המבוססים על סרט שפורסם לאחרונה בארצות הברית ושייצאה בקיץ הזה בשאר העולם. Youll צריך להכות את הסמנים בזמן עם המוזיקה כדי להראות שיש לך קצב בדם שלך.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

ActionFired