אש בשמיים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

גשם אש

מהשמים עם F-22!

בקרות משחק:
עכבר

לזוז.
מקש רווח כדי לירות.
1-3 לשנות טילים.

ShootingShoot 'em UpAircraftSide ScrollingFire