Fafu شترمرغ RPG بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

صرفه جویی در جهان را از دیو پلنگ شر در این آرپیجی اقدام سرگرم کننده!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillFafuOstrich