אנדורו 3: מגרש הגרוטאות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

טריק דרכך האשפה במגרש הגרוטאות הזה!

לתמרן את הדרך שלך עד הסוף של הרמה מהר ככל האפשר, אבל אנ'לא נופל או שאתה' ll להיכשל!


בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים כדי לנהוג.

DrivingMotorcycleObstacleEnduroJunkyard